20.10.2021 15:01:25 av Silje Thoresen Tandberg, Leder merkevarebygging

Tegn til økning i frukt- og grøntkonsum i Norge - kort

Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) presenterte onsdag 20. oktober, de aller nyeste tallene for forbrukerutviklingen for frukt og grønt konsum i Norge i 2021. Undersøkelsen heter 5 a day Europe og viser utviklingen i Norge mot andre europeiske land. (1) Se fotnote.

- Tallene for 2020 viste at koronapandemien hadde stor innvirkning på hvor mye frukt, bær og grønnsaker hver enkelt av oss spiser. Mindre restaurantbesøk og bortfall av kantineordninger på arbeidsplassen som følge av hjemmekontor var viktige forklaringsfaktorer, sier analysesjef Tore Angelsen i OFG.

- Tallene for september 2021 viser at den negative utviklingen er i ferd med å flate ut og er på vei opp. Det at vi nå er tilbake på kontoret og bruker kantinetilbudet og at vi tar i bruk restauranter og andre spisesteder igjen har en positiv innvirkning på forbruket vårt, fortsetter Tore Angelsen.

Det er kun 22 % av oss nordmenn som vanligvis spiser anbefalt mengde frukt, bær og grønnsaker, som er «5 om dagen». Kvinner er betydelig bedre enn menn, og det er dobbelt så mange kvinner som menn som spiser den anbefalte mengde med frukt og grønt. Kvinner har hatt en økning i forbruk av frukt og grønt fra september 2020 til september 2021, mens forbruket til menn er uforandret.

For mer informasjon om undersøkelsen og resultater kontakt Tore Angelsen i OFG, på telefon 477 51 787.

Andelen som spiser "5 om dagen" i Storbritannia er på 44 %, altså dobbelt så høy andel sammenlignet med Norge.

Michael Barker, Fresh food journalist og analytiker fra Storbritannia, er glødende opptatt av problemstillingen, orienterte om hvordan et godt samarbeid mellom både næringsaktører og myndigheter i en felles kampanje for å øke forbruket har gitt svært gode resultater.

Problemstillingen «hva skal vi gjøre for å øke forbruket?» med referanse til norske forhold, ble diskutert i en paneldiskusjon med deltakere fra Helsedirektoratet, BAMA Gruppen, Coop Norge, NorgesGruppen, BaRe og Eugen. Erik Fagerlid, som var moderator for diskusjonen mellom næringsaktørene oppsummerer;

- Dette er tematikk som engasjerer og deltakerne i panelet er glødende opptatt av mulighetene som finnes i denne situasjonen. Gode vaner etableres tidlig i livet og det er bred enighet om skoler og barnehager er arenaer som er viktige og som må prioriteres. I tillegg må det offentlige gå foran med et godt eksempel i sine innkjøpsordninger, der det bør være fokus på norsk produsert vare, få opp andelen plantebasert mat i serveringstilbudet og ikke ha ensidig fokus på pris i anbudskonkurransene, men heller stille kvalitetskrav- det vil norske stolte produsenter klare å levere godt på, sier Erik.

-------------------------------------------------------------------------------------------

[1] Undersøkelse gjennomført av Kantar på vegne av Opplysningskontoret for frukt og grønt. Metodikk: Online; PC, iPad eller mobil. Feltarbeid i september i årene 2017 til 2021. Resultatene er vektet etter alder, kjønn og utdanning i henhold til nasjonal statistikk. Utvalg: Nasjonalt representativt utvalg i hvert land til personer som er 18 år og eldre. 1000 intervjuer per land og 3000 intervjuer i Norge fra 2018 til 2021